window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-137972915-1'); /*]]>*/ Paczkowo II - Bud-Rental INVESTMENT
Paczkowo II
1539 M2

Paczkowo ul. Kostrzyńska 16 

opis

Hala magazynoa o powierzchni 1539 m2
 

powierzchnia socjalno- biurowa 80 m2 
długość/szerokość: 54 m / 28,5 m
wysokość w kalenicy: 7 m
wysokość w okapie: 5,86 m
1 brama segmentowa z poziomu „0” (wym. 6m×4,5m)
1 dok załadunkowy (wym. 3,3m×3,3m)

 

charakterystyka obiektu

charakterystyka

Obiekt posiada :

wysoki standard powierzchni magazynowej
funkcjonalny plac manewrowy i parking
posadzka przemysłowa, niepyląca  o nośności 65,0 kN/m2
sieć monitoringu wokół obiektu wraz z kamerami przemysłowymi
podejście sieci światłowodowej do kanalizacji teletechnicznej, dostępne łącze radiowe
przyłącza: wodociągowe, energetyczne i gazowe; kanalizacja sanitarna i deszczowa
nagrzewnice  gazowe beziskrowe utrzymujące temperaturę w granicach 16-23 oC

lokalizacja

Galeria

Galeria