Obiekty i usługi

Przejdź do strony: Start obiekty i usługi
  • Nasze centra magazynowe posiadają niezbędne zaplecze w zakresie infrastruktury wokół oraz wewnątrz hal, aby w pełni spełniać oczekiwania każdej branży i nie wymagają dodatkowych inwestycji.
  • Wybrane moduły mają chrakter produkcyjny i dużą moc prądu.

Bogate zaplecze

ZAPLECZE
BIUROWO-SOCJALNE

NIEZBĘDNE INSTALACJE
I PRZYŁĄCZA

elastyczne,
modułowe
powierzchnie

OCHRONA
I MONITORING

PLACE
MANEWROWE
I PARKINGI 

wiedza
doświadczenie
wsparcie

Przejdź do strony: usługi dla biznesu